گروه آموزشی آرامش ماندگار، دوره های آموزش فن بیان ویژه سخنرانان و سخنوران را در مشهد برگزار می کند که علاقه مندان می توانند با حضور در این دوره ها، مهارت سخنوری شان را محک بزنند.
بسیاری از ما معروفیت و محبوبیت را دوست داریم اما ترس از صحبت کردن در جمع، لرزش صدا، شل شدن دست و پا، عرق کردن و… چیزهایی هستند که مجبورمان می کنند دست از رویاهایمان برداشته و به یک فرد معمولی بودن، بسنده کنیم.
آرامش ماندگار به همین منظور فضایی را فراهم آورده که می توانید خود را در یک جلسه سخنرانی ببینید و با مهارت هایی که از آموزش های استاد فن بیان دریافت می کنید، ترس و استرس سخنوری را کنار گذاشته و در فضایی که برایتان تدارک دیده شده، مهارت تان را بدون دلهره محک بزنید و خود را برای تبدیل شدن به یک سخنران محبوب آماده کنید.