خانه | فن بیان | آموزش فن بیان در روابط اجتماعی

آموزش فن بیان در روابط اجتماعی

فن بیان، جایگاهی ارزشمند در برقراری روابط اجتماعی در اجتماع را دارید که می توانید با حضور در جلسات آموزش، آن را به درستی فرا بگیرید.
روابط اجتماعی و فن بیان ارتباطات کلامی در اجتماع، تفاوت هایی با نحوه برقراری ارتباط در سایر شرایط را دارد و اگر شما در اجتماع خیلی بخواهید شخصیت صمیمی و دوستانه و توام با شوخی و جدی به خود بگیرید، وجهه خوبی ندارد.
شیوه های فن بیان و تحوه ارتباطات شما لازم است متناسب با شرایطی که در آن قرار گرفته اید تعیین شود که این را می توانید با حضور در کلاس های آرامش ماندگار دست یافتنی ست.

کانال تلگرام 4941 058 0930