با آموزش زبان بدن در دوره های کارگاهی آرامش ماندگار، با اعتماد به نفس به استقبال مذاکره های بزرگ بروید.
زبان بدن، یکی از مهمترین مواردی ست که لازم است برای حضور در جلسات مهم مذاکره به آن تسلط داشته باشید، چرا که مذاکرات تجاری و سیاسی، پر هستند از ایما و اشاره ها و نشانه های غیرکلامی که اگر به علم آن آگاه نباشید، خیلی ساده می توانید برگ های برنده تان را از دست دهید و از آن مهمتر کافی ست طرف مقابلتان به این علم مسلط باشد، آن وقت شما بازنده این مسابقه خواهید بود.
با شرکت در دوره های گروهی یا فردی آرامش ماندگار، ناگفته های زبان بدن را به درستی فرا گرفته و برنده مذاکراتتان باشید.