خانه | کارگاه آموزش فن بیان | کارگاه کوتاه مدت فن بیان در تجارت

کارگاه کوتاه مدت فن بیان در تجارت

برای داشتن فن بیان مناسب در تجارت، از کارگاه های کوتاه مدت آرامش ماندگار جا نمانید.
برخلاف آنچه اکثر فروشندگان بر آن باورند، تجارت یک زبان ساده و عامیانه نیست که اگر فردی سخنور در محافل خانواده و دوستان هستید، در دنیای تجارت نیز بتوانید از همان روش ها استفاده کنید، بلکه لازم است به اصول اولیه فن بیان تجاری و نحوه صحبت با افراد در محدوده کاری تان، واقف باشید.
در کارگاه کوتاه مدت آرامش ماندگار، کاربردی ترین نکات فن بیان کاربردی تجارت را یاد بگیرید.