در کارگاه یک روزه فن بیان آرامش ماندگار، اصول مورد نیاز برای برگزاری یک سخنرانی موفق و پرطرفدار را فرا خواهید گرفت.
در صورتی که یک سخنرانی مهم در پیش رو دارید و هیچ گونه آمادگی و آشنایی با چگونگی اجرای جلسه نداشته باشید، کسب اطلاعات علمی، آخرین چیزی ست که باید به سراغش بروید، چرا که اگر شما نتوانید پشت تیبون و در حضور جمع ایستاده و بدون استرس صحبت کنید، دیگر اصلا مهم نیست چقدر در مورد مسئله ای که می خواهید بگویید، اطلاعاتتان کافی است.
در کارگاه آموزشی یک روزه فن بیان آرامش ماندگار؛ می توانید کلیه مهارت های لازم را به صورت فشرده دریافت کرده و به کار ببندید.