کلاس گویندگی رادیو و آموزش مهارت های فن بیان، برای افراد علاقه مند در حال برگزاری می باشد.
آیا به گویندگی و متن خوانی علاقه دارید و می خواهید که مهارتتان را بالاتر ببرید؟
صحبت کردن در رادیو نیاز به مهارت های ویژه ای دارد، چرا که مخاطب شما همه آنچه قرار است بفهمد را فقط از صدای شما برداشت می کند و اگر صدایتان انرژی لازم را نداشته باشد، نمی توانید صحبتتان را به او منتقل کنید حتی اگر تن صدای خوبی داشته باشید.
برای شرکت در کلاس های فن بیان ویژه گویندگی رادیو از مجموعه دوره های تخصصی آرامش ماندگار، نام نویسی کنید.