در کلاس یک روزه زبان بدن آرامش ماندگار، مفاهیم قابل درکی از این علم را یاد خواهید گرفت.
زبان بدن علمی بسیار ارزشمند است و قدرت تطابق و همچنین درک درست از موقعیت را کامل و جامع به شما می آموزد.
در کلاس های یک روزه ی زبان بدن که توسط آرامش ماندگار برگزار می شود، کلیه مواردی که لازم است برای قرار گیری در محیط های شخصیتی مختلف بلد باشید را به شما آموزش می دهد.