خانه >> فن بیان (صفحه 5)

فن بیان

ادرس کلاس فن بیان در مشهد

در ادرس کلاس فن بیان آرامش ماندگار، مباحث آموزشی به صورت عملی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرید. این کلاس ها به صورت مدون در مشهد برگزار می شوند. فن بیان خوب و شیوا، شخصیتی اجتماعی و قابل احترام به ما می دهد و با کمک آن می توانیم …

توضیحات بیشتر »

کارگاه آموزشی فن بیان ویژه شرکت ها

آرامش ماندگار، کارگاه آموزشی ویژه ای را برای شرکت ها برگزار نموده و مهارت های فن بیان را در اختیار کارکنان و مدیران شرکت ها قرار می دهد. داشتن فن بیان ویژه پستی که در آن قرار دارید، چیزی ست که میزان موفقیت کاری تان را نشانه گرفته و بر …

توضیحات بیشتر »

دوره آموزش فن بیان و مهارت های سخنرانی

مهارت های کلامی برای برپایی یک جلسه موفق سخنرانی را می توانید در دوره های فردی و گروهی فن بیان آرامش ماندگار آموزش ببینید. برای آنکه در یک جلسه مهم به عنوان سخنران پشت تریبون سخنرانی قرار بگیرید، لازم است که ابتدا برای این جلسه خودتان را آماده کنید. این …

توضیحات بیشتر »

کلاسهای فن بیان تخصصی سازمان ها در مشهد

آرامش ماندگار، کلاسهای فن بیان را تخصصی آموزش به سازمان ها، در مشهد برگزار می کند. سازمان ها بخش زیادی از موفقیت هایشان را مرهون روش های رفتاری و طریقه ارتباط کلامی کادر اجرایی شان هستند و این مسئله شامل تمامی پرسنلی می باشد که هم با ارباب رجوعان و …

توضیحات بیشتر »

دوره فن بیان تخصصی به پرسنل شرکت ها

آرامش ماندگار دوره فن بیان را به صورت تخصصی برای پرسنل شرکت ها برگزار می کند. فشرده شدن کارها و پیچیدگی بیش از انتظار آن، خستگی، بی حوصلگی، یکنواختی و تکرار تکالیف کاری، از جمله مواردی هستند که می توانند موجب شوند که پرسنل شرکت ها، لحنی خسته و کسالت …

توضیحات بیشتر »

دوره آموزش فن بیان ویژه کارکنان سازمان ها

آرامش ماندگار دوره فن بیان ویژه آموزش به کارکنان سازمان ها را، برگزار می نماید. سازمان ها، ادارات و شرکت ها، یکی از ارزشمندترین سرمایه هایشان، کارکنان و پرسنل اجرایی هستند که بخش مهمی از کارها برعهده آن هاست و مشتریان و مراجعین سازمان، بیشترین ارتباط را در حین کار …

توضیحات بیشتر »

آموزش مهارت های فن بیان تجاری در مشهد

کسب فن بیان مخصوص تجاری، با مهارت های ارائه شده توسط گروه آموزشی آرامش ماندگار در مشهد، آموزش داده می شود. دنیای تجارت، دنیایی متفاوت از سایر مشاغل است و اگر شما قادر نباشید به زبان تجار و حرفه ای های بازار با دیگران ارتباط بگیرید، تطابقتان با شرایط کار …

توضیحات بیشتر »

کلاسهای فن بیان ویژه آموزش به شرکت ها

آرامش ماندگار، کلاسهای ویژه آموزش فن بیان به شرکت ها را، در برنامه های آموزشی خود قرار داده است. کارمندان و پرسنل اجرایی، افرادی مهم و ارزشمند برای مدیران شرکت ها هستند و نحوه ارتباط گیری و فن بیان آن ها در مواجهه با سایر افراد در محیط کار، در …

توضیحات بیشتر »

دوره فن بیان ویژه شرکت ها در مشهد

آرامش ماندگار، دوره آموزش فن بیان ویژه کارکنان شرکت ها را، در مشهد برگزار می نماید. داشتن مهارت های اجرایی و عملکردی، همه ی آن چیزی نست که مدیران شرکت ها از کارکنانشان انتظار دارند، بلکه بهترین کارمندان از نظر اجرایی هم اگر نتوانند فن بیان خوب و مناسبی با …

توضیحات بیشتر »

آموزش فن بیان به پرسنل ادارات در مشهد

آموزش مهارت های فن بیان به پرسنل و کارمندان ادارات، در شهر مقدس مشهد توسط گروهی آموزشی آرامش ماندگار برگزار می شود. نحوه ارتباطات کلامی پرسنل در ادارات یکی از مهمترین دغدغه هایی ست که کارگزاران و مدیران به آن توجه دارند، چرا که فن بیان افراد هر مجموعه ای، …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام 4941 058 0930